Univerzita

„Technická univerzita v Košiciach je modernou, flexibilnou vzdelávacou inštitúciou internacionálneho charakteru. Naším cieľom je poskytovať kvalitné univerzitné vzdelanie s vysokou uplatniteľnosťou na slovenskom, ale i na medzinárodnom trhu práce.  

Ponúkame výučbu v unikátnych laboratóriách, moderné formy výučby, individuálny prístup k študentovi, podporu osobnostného rozvoja talentovaných študentov, možnosť podieľať sa na riešení úloh výskumu a vývoja a projektov z praxe už počas štúdia. Formou rôznych kurzov, prednášok a iných aktivít nad rámec klasickej výučby môže študent rozširovať obzor svojich vedomostí a schopností. Časť štúdia môže absolvovať v zahraničí prostredníctvom bohatej ponuky programu Erasmus na prestížnych svetových univerzitách.  

Naši študenti môžu využiť rozsiahle možnosti športovania, kultúrneho života a ďalších mimoškolských aktivít. Poskytneme Vám kvalitné vzdelanie a komplexný rozvoj osobnosti.

Je už len na Vás, ako to dokážete zúročiť.“

Ervin Lumnitzer
Prorektor pre vzdelávanie

Vyber si z našej ponuky študijných programov

E-prihláška

Infolisty fakúlt TUKE
Termíny na podanie prihlášok


Aktuality

 

Laboratóriá

 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Laboratórium automobilovej elektrotechniky
  • Laboratórium virtuálnej reality
  • Laboratórium technológií v elektronike
 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  • Chemické laboratórium
  • Laboratórium dizajnu logistických a distribučných systémov
  • Laboratórium informatizácie procesov LIP 
  • Laboratórium modelovania, simulácie a projektovania logistických a dopravných systémov 
  • Laboratórium pracovného prostredia a bezpečnosti   
  • Laboratórium priemyselných riadiacich systémov 
  • Laboratórium špičkového vedeckého tímu  
  • Laboratórium virtuálnej logistickej firmy - laboratórium inteligentných výrobných systémov 
  • Počítačové laboratórium trhacích prác 
  • Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov  
 • Strojnícka fakulta
  • Laboratórium Ústavu automatizácie, robotiky a mechatroniky
  • Laboratórium moderných optických metód mechaniky
  • Prototypové a inovačné centrum
 • Ekonomická fakulta
  • PC laboratórium  na EkF TUKE
 • Stavebná fakulta
  • Laboratórium digitalizácie stavebných projektov a virtuálnej reality v stavebníctve
  • Laboratórium dopravného staviteľstva
  • Laboratórium materiálového a environmentálneho inžinierstva  
  • Laboratórium nosných stavebných konštrukcií  
  • Laboratórium pre experimentálne overovanie technických zariadení budov
 • Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
  • Laboratórium progresívnych a výrobných technológií 
  • Laboratórium spájania a delenia materiálov 
  • Metrologické laboratórium
  • Laboratórium mechatroniky, kybernetiky a umelej inteligencie
  • Laboratórium štíhlej výroby (LEAN)
  • Laboratórium reverzného inžinierstva
  • Laboratórium virtuálnej reality 
  • Laboratórium NDT
 • Letecká fakulta
  • Hala testovania UAV
  • Laboratórium leteckých motorov
  • Letecký trenažér
  • Útlmová komora
 • Fakulta umení
  • ROBLAB - experimentálne laboratórium s robotom KUKA pre umelecký výskum
 • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
  • Laboratórium korózneho testovania
  • Laboratórium simulácie procesov prúdenia
  • Laboratórium recyklačných procesov

 

 

 

Ďalšie informácie:
Úsek vzdelávania

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data